15 Eylül 2012 Cumartesi

Lisans Tezimden Notlar - 4 (Kobalt-60 Cihazları)

Kobalt-60 Cihazı

        Kobalt-60 cihazları; radyasyon kaynağı olarak Co-60 radyoizotopu kullanan teleterapi cihazlarıdır. Teleterapi yönteminde radyoaktif olarak kullanılan Co-60, radyoaktif olmayan Co-59 maddesinin nükleer reaktörlerde nötron bombardımanyla elde edilir [1].
Kobalt-60 bozunum işlemi sonucunda 0.133 MeV enerjili bir elektron ve enerjileri 1.17 MeV ve 1.33 MeV olan iki gama ışını açığa çıkar. Kobalt-60 makinaları derin penetrasyon (içe girme veya işleme) yeteneğine sahip gamma-ışını üretebilmektedir. Dolayısıyla cilt altında bulunan lezyonları tedavi etmek mümkün hale gelmiştir. Co-60 gamma-ışını klinik olarak tedavi amaçlı kullanılmaya devam edilmektedir  ve sıklıkla klinik dozimetri işlemlerinde referans ışını olarak kullanılmaktadır [2].

[1] Ahmet Kumaş, Radyasyon Fiziği ve Tıbbi Uygulamaları, Palme Yayıncılık, 2009
[2] Recep Kandemir, "External Radyoterapide Foton Doz Algoritmalarının Araştırılması" , Lisans Bitirme Projesi, 2012

1 yorum: