Soru ArşiviAçıklama: Soruların cevapları ilgili sayfa içerisinde küçük punto ve gri font rengi kullanılarak belirtilmiştir. 

S21 : Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak maksimum MR sinyali elde edilir ?
S20  : 1.5 Tesla manyetik alanda hidrojen için rezonans frekansı ne kadardır ?
S19  : Larmor frekansı aşağıdakilerden hangisinin frekansı olarak ifade edilebilir ?
S18  : Aşağıdakilerden hangisi medikal MR görüntülemenin amacına uygun bir çekirdek değildir ?
S17  : Elektronlar madde içerisinden geçerken öncelikli olarak enerjilerini hangi yolla kaybederler ?
S16 : X-ışınları üretimde kullanılan hedef materyal aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımalıdır ?
S15 : Bir X-ışını tüpünde, anotta meydana gelen ısı miktarının üretilen X-ışınına oranı ne kadardır?
S14 : Bir X-ışını tüpünde hızlandırılmış elektron sayısını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir ?
S13 : X-ışını üretimde, 100kVp ile hızlandırılan elektonların tungten anot ile etkileşmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi birincil olaydır ?