Referans Siteler

Kurumlar ve Dernekler

1.   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) :                                                                                     

2.   Türkiye Medikal Fizik Derneği : 
3.   Türk Radyoloji Derneği (TRD) : 
4.   Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği : 
5.  Türkiye Nükleer Tıp Derneği :
6.   International Atomic Energy Agency (IAEA) : 
7.   The American Association of Physics in Medicine (AAPM): 
8.   The Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM):
9.   European Atomic Energy Community:
10. International Comission on Radiological Protection (ICRP) :
11.  International Organization For Medical Physics (IOMP):
12. Nuclear Energy Agency (NEA):
13. Health Physics Society:
14. European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP):

Hiç yorum yok: